Noslēgusies 3 dienu izglītojošā nometne bērniem Leimaņu pagastā

Attēls no bērnu nometnes Izaicini sevi šajā vasarā 2015.

Attēls no bērnu nometnes “Izaicini sevi šajā vasarā 2015”.


Biedrība “Izaicini sevi” Jēkabpils novada Leimaņu pagastā 4. – 8. jūnijā organizēja divas trīs dienu diennakts nometnes “Izaicini sevi šajā vasarā 2015″. Kopumā nometnēs piedalījās  60 bērni no Jēkabpils novada un pilsētas. Nometnes organizēšanu atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība un  līdzfinansēja labdarības fonds “ABLV Charitable Fundation”, kas sniedz atbalstu četrās galvenajās jomās – bērni un ģimene, laikmetīgā māksla, izglītība un pilsētvide. Finansējums nometnei “Izaicini sevi šajā vasarā 2015″ tika iegūts caur programmu “Palīdzēsim izaugt!”.

Nometnē piedalījās bērni no Zasas, Rubeņiem, Kaldabruņas, Leimaņiem, Mežgales, Dubultiem, kā arī no Jēkabpils pilsētas.  Nometnes laikā bērni apguva savstarpējās sadarbības prasmes, piedaloties dažādās spēlēs, stafetēs un komandu uzdevumos. Lai bērniem iemācītu sadarboties un atbalstīt vienam otru, kā arī atbalstīt mazākos komandas biedrus, nometnes pirmajā dienā bērni tika sadalīti divās komandās, kuru sastāvi palika nemainīgi līdz nometnes beigām. Šādi bērni saliedējās un iemācījās palīdzēt un atbalstīt savus komandas biedrus arī ārpus komandu sacensībām un brīvajā laikā.

Nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar apvidus karti, mācījās noteikt azimutu un orientēties dabā, pēc apmācībām jauniešiem bija orientēšanās sacensības pa komandām.

Ļoti interesants izvērtās pārgājiens uz 1. pasaules kara bunkuriem, kura laikā nometnes instruktori stāstīja, kā šie bunkuri ir radušies, kur tika izvietota frontes līnija Jēkabpils novadā un kā norisinājās 1. pasaules karš. Pēc pārgājiena bērni mācījās celt zaru slieteņus, kurināt ugunskurus un apgūt izdzīvošanas pamatus.

Apkopojot nometnes noslēguma anketas nometnes instruktori secināja, ka visvairāk bērniem patika orientēšanās, zaru telteņu celšana, kā arī pneimatikas nodarbības. Visi dalībnieki anketās rakstīja, ka nometne ir bijusi ļoti interesanta un viņi ir apguvuši daudz jaunu prasmju un zināšanu.

Īpašs paldies “Gaļas namam” un “Donai” par gardajām bulciņām.